Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1975/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 259/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1641/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Wa 1761/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 947/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

I OZ 268/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych

I OW 240/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.W. o skierowanie do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 145/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-22

skarg K. Ś. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania nr [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do w...

IV SA/Po 1278/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1789/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13
1   Następne >   +2   +5   +10   66