Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1278/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 65/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Po 358/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi B. A. na pismo Prezydenta Miasta Stołecznego W. w przedmiocie przekazania wniosku

II SA/Po 1305/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SO/Po 16/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-10

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej