Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OPP 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 524/14 ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości ...

I OPP 14/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 523/14 ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości d...

I OPP 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 712/14 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji wydanych w okresie od [...] października 2012 r. do [...] sierpnia 2013 r.

I OPP 16/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 525/14 ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego

I OPP 18/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia umarzającego postępowanie wszczęte wezwaniem do usunięci...

I OPP 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 36/15 ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji decyzji Prezydenta Wrocławia , nr [...] odmawiającej przyznania zasiłku celowego

I OPP 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia umarzającego postępowanie wszczęte wezwaniem do usunięcia...

I OPP 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 37/15 ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji decyzji Prezydenta Wrocławia , nr [...] odmawiającej przyznania zasiłku celowego

I OZ 122/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 698/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w [.] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z urzędu
1   Następne >   +2   +5   +10   100