Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 316/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

II SA/Łd 33/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 63/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 201/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny

II SA/Łd 200/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenie decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

II SA/Łd 199/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

II SA/Łd 202/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne

II SA/Łd 144/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 483/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

II SA/Łd 84/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego