Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1441/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1442/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1444/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1446/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1447/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1440/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [....] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawi...

III SA/Kr 1445/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1932/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg K. Ś. na decyzje SKO nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 826/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

III SAB/Kr 95/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   4