Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 87/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1060/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

I OZ 86/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 537/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

I OZ 88/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1066/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

I OZ 194/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 3235/14 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi kasacyjnej M.S. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 3235/14 oddalającego skargę M.S. na postanowienie SKO w Warszawie z dnia ...

I OZ 89/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 1406/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

I OZ 91/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 903/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

I OZ 90/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 992/16 oddalające wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi P. S. do WSA w Warszawie

III SA/Gd 889/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 419/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 1070/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku z udziałem w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ze skargi K. Z. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie gorącego posiłku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego z dnia 12 ...
1   Następne >   +2   +5   +10   76