Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 624/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 276/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-10

Wniosek Z. R. o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 276/18

IV SA/Wr 277/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-10

Wniosek Z. R. o uzupełnienie postanowienia WSA we W. , sygn. akt IV SA/Wr 277/18

I SA/Wa 264/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 80/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-05

Skarga na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w kwestii wniosku o sprostowanie sentencji postanowienia referendarza sądowego z 21 czerwca 2018 r.

I OZ 787/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OPP 98/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Skarga A.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 281/18 ze skargi A.S. na pismo SKO w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Lu 581/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I SA/Wa 121/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SAB/Wa 510/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosków
1   Następne >   +2   5