Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 59/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 374/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu pobranego zasiłku rodzinnego

II SO/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-25

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy dotyczącej decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 542/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Op 258/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 219/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 406/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 545/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 225/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SO/Op 6/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, sygn. akt [...]
1   Następne >   +2   5