Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 251/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Op 328/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania Fundacji A w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie , nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego