Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1278/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 505/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Po 602/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 887/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-07

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 505/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-01

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego;

II SA/Po 706/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego;

II SA/Po 65/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Po 380/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 472/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej;
1   Następne >   +2   +5   +10   19