Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o nienależnie pobranym przez M. R. świadczeniu rodzinnym

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I SA/Wa 1789/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

I OW 180/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. L. o umieszczenie w ośrodku dla osób bezdomnych

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I SAB/Wa 184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OW 197/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.S. o ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego

I OW 39/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o pokrycie kosztów zakwaterowania w ośrodku dla bezdomnych oraz pomoc na zakup biletów

I OW 145/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. N. o ustalenie prawa do zasiłku celowego

I SAB/Wa 212/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   16