Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego wskutek zażaleń K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku oku i zarządzenie WSA w Białymstoku oku

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego

I OZ 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K.

I OZ 752/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białym...

IV SA/Wr 1/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia pisma oraz zastrzeżenia do ustaleń wywiadu środowiskowego

II SA/Bd 629/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-08-08

Sprawa ze skargi Lidii W. na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie zasądzenia wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II SAB/Bk 46/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

I OZ 579/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia sprawy w związku z pismami i innymi

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-01

Wniosek skarżącego o sprostowanie postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka P...
1   Następne >   +2   6