Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 506/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach w przedmiocie niewykonania obowiązku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

IV SA/Wr 323/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku ceowego

IV SA/Wr 322/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 285/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej z urzędu

IV SAB/Wr 116/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia i wdania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

I OW 106/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.J. o przyznanie zasiłku okresowego oraz świadczenia dla jej córki A. S.

IV SA/Wr 286/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2067/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi A. K. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w G.
1   Następne >   +2   5