Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 615/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie działalności pracowników M.

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 167/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej dnia 29 września 2011 r., nr XIII/116/11 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania I. stwierdza nieważność § 2 pkt 2 i 6 zaskarżonej uchwały; II.

IV SA/Gl 390/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom przez środowiskowy dom samopomocy

I SA/Wa 1346/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

I OSK 739/09 - Wyrok NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopols...

I SAB/Wa 175/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o podwyższenie zasiłku okresowego

I SA/Wa 3249/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   3