Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1099/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1539/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 1116/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1265/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 676/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia wynikającego z wypłacanych zaliczek alimentacyjnych

III SA/Kr 944/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-22

Skarga Z. L. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 769/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 11/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 933/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi S. K. na postanowienia SKO nr [...], [...], [...], [...] oraz [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej,
1   Następne >   +2   6