Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 206/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Lu 508/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Lu 257/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie pomocy na dożywianie stwierdza, że postępowanie w sprawie było prowadzone w sposób przewlekły bez rażącego naruszenia prawa.

II SAB/Lu 225/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup opału i energii elektrycznej

II SA/Lu 534/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 792/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku celowego i zasiłku okresowego pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku z przeznaczeniem na leki w zakresie wniosku skarżącej o uzupełnienie postanowienia sądu o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 794/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na dożywianie

II SAB/Lu 710/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia skargi w sprawie było prowadzone w sposób przewlekły, z rażącym naruszeniem prawa.

II SA/Lu 440/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 31/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej; w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia
1   Następne >   +2   +5   +10   16