Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 676/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 633/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej odstąpienia od żądania zwrotu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SA/Lu 497/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy sporządzenia i wydania uwierzytelnionego odpisu wywiadu środowiskowego

II SA/Lu 411/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 507/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 537/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 695/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 695/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych w zakresie wniosku [...] P. S. o sprostowanie postanowienia , sygn. akt II SA/Lu 695/10

II SA/Lu 34/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku

II SA/Lu 404/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych
1   Następne >   2