Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OZ 615/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 141/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

I OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi L.F . na decyzję SKO we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej w postaci ubezpieczenia zdrowotnego

I OZ 345/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi L. F. na decyzję SKO we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OW 106/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.J. o przyznanie zasiłku okresowego oraz świadczenia dla jej córki A. S.

I OW 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-15

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. K. w sprawie przyznania zasiłku okresowego i celowego

I OZ 811/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi W. K. na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 324/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 345/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej w postaci...
1   Następne >   +2   4