Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi L.F . na decyzję SKO we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie niepieniężnej w postaci ubezpieczenia zdrowotnego

I OZ 345/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi L. F. na decyzję SKO we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OW 15/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. C. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego i okresowego

I OSK 279/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Wniosek adw. A. S. o uzupełnienie w zakresie zasądzenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanowienia NSA , sygn. akt I OSK 279/08 oddalającego skargę kasacyjną M. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 49/07 o umorzeniu postępowania

I OSK 280/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Wniosek adw. A. S. o uzupełnienie w zakresie zasądzenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanowienia NSA , sygn. akt I OSK 280/08 oddalającego skargę kasacyjną M. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 50/07 o umorzeniu postępowania

I OZ 410/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. D. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 37/04, uchylającego decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...

I OZ 408/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego