Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I OZ 615/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1019/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1128/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I SA/Wa 1730/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1730/07 o odrzuceniu zażalenia W. T. od zarządzenia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1730/07 o pozostawieniu wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie bez rozpoznania

I SA/Wa 166/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 687/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

I OZ 626/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego