Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

I OW 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania E. M. K. w rodzinie zastępczej A. M.

I OSK 438/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Lublinie w przedmiocie niedoręczenia dwóch decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej przysługujących rodzinie zastępczej

I OW 27/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich K. R. i K. R. umieszczonych w rodzinie zastępczej A. R. i A. R.

II SA/Sz 1182/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Sz 1183/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka

III SA/Gd 184/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt małoletniej w Placówce Opiekuńczo

II SA/Bd 666/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej na dziecko przebywające w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej

I OW 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania wychowanki M. A. w rodzinie zastępczej B. i A. Ł.

II SA/Bd 718/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   17