Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Gd 1237/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o rentę socjalną uchyla zaskarżone postanowienie.

SA/Rz 531/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego