Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Łd 592/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1033/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej

II SA/Łd 573/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 618/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego