Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6343 Świadczenia pieniężne z tytułu pracy przymusowej X

V SA/Wa 2490/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 30 października 2012r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania