Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 1156/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 7/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie B. J. na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

II OSK 1994/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji administracyjnej