Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SAB/Wa 208/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. W. na przewlekłość Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania sprawy przez organ

I OZ 1023/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Skarga Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu [...] w B. na postanowienie SKO w Białymstoku w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

I SA/Wa 767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Wr 87/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-23

Wniosek w przedmiocie uznania za uzasadnioną skargi na bezczynność wierzyciela

II SA/Wr 188/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. G. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 635/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-22

Wniosek w przedmiocie odmowy zaniechania dalszego stosowania wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Go 462/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego na skutek wniosku strony skarżącej o wykładnię wyroku

II SA/Go 463/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego na skutek wniosku strony skarżącej o wykładnię wyroku

II SA/Go 458/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego na skutek wniosku strony skarżącej o wykładnię wyroku

II SA/Wa 2038/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   +5   +10   50