Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Wa 643/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wydania nieruchomości

I SA/Wa 242/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-08

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1273/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zarzutów

II OSK 745/12 - Wyrok NSA z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia