Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wa 1626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z zasobu [...]

II SA/Lu 569/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

I SA/Ke 85/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 1.stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy S.z dnia [...] r. nr Nr [...] w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie obejmującym: - post...

I SA/Ke 112/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w D. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr...

I SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Wa 545/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych

II SA/Bd 1170/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie odwołania dyrektora muzeum

II FSK 3529/13 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I OZ 439/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego , nr XLV/444/10 w przedmiocie ustalen...

I SA/Ke 141/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Miejskiej w S. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1. stwierdza nieważność uchwały nr XI/17/2012 Rady Miejskiej w S. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100