Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 65/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie utworzenia placówki kształcenia ustawicznego

II OZ 202/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bulkowo , nr 307/XXXV/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wr 716/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, okre...

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

II SA/Ke 163/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie przyznania nagród rocznych dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K.

II SA/Ke 165/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. za 2005r. oraz podziału zysku netto za 2005r.

II OZ 210/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bulkowo , nr 308/XXXV/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wr 567/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

II OZ 596/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia , nr XII/263/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Wr 153/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek w przedmiocie ustanowienia Odznaczenia Zasłużonych dla Miasta i Gminy B
1   Następne >   +2   +5   +10   65