Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 885/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-29

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie w przedmiocie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz zakresu ich działania

II SA/Kr 128/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice I'

III SA/Kr 1134/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w części dodającej punkt 7 do § 2 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa w strefie płatnego parkowania

I SA/Kr 1853/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w przedmiocie współdziałania z Gminą Czorsztyn w sprawie remontu rzeźby 'Organy' autorstwa Władysława Hasiora, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I SA/Kr 1460/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Limanowa w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Limanowa

II SA/Kr 714/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Skarga Wojewody [...] na uchwałę Rady Miasta Bochnia w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Łany' w Bochni

II SA/Kr 143/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Ruszcza'

I SA/Kr 974/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Oświęcimskiego, w przedmiocie zmiany uchwały z dnia 1

I SA/Kr 1293/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej

II SA/Kr 7/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   5