Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Gl 1457/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady powiatu w przedmiocie

II SA/Go 664/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-27

Wniosek w przedmiocie wyboru członków komisji stałych Rady Powiatu

IV SA/Gl 862/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Lu 452/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Powiatu Ryckiego w przedmiocie : zmiany uchwały Nr XLIII/183/09 Rady Powiaty w Rykach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego

II SA/Rz 205/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu płatności należności pieniężnych oraz udzielania ulg w spłacie tych należności

IV SA/Po 233/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie zasad korzystania ze stołówek

II SA/Go 664/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-27

Wniosek w przedmiocie wyboru członków komisji stałych Rady Powiatu

IV SA/Wr 782/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-12

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 ust. 1 pkt 5 oraz § 7 ust. 2 i ust. 3 uchwały Rady Powiatu Świdnickiego w przedmiocie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek...

III SA/Lu 144/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Ł w przedmiocie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Ł. oraz wyboru Przewodniczącego w zakresie sprostowania sentencji wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt. III SA/Lu 144/15

II SA/Go 889/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-19

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Powiatu w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu
1   Następne >   2