Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 501/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-20

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

IV SA/Wa 2128/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-23

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2129/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Gl 1424/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-18

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy R. w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w R.

IV SA/Wa 2222/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1846/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

IV SA/Wa 2062/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 1316/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2062/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1846/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1   Następne >   3