Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1148/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego , nr 112/456/2013 w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-22

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej