Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Go 499/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia [...]

II OSK 1844/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

I OZ 1091/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

II SA/Po 1275/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie regulaminu wyróżnień honorowych

II SA/Go 1116/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] r. nr XXXII/337/13 w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy

II SA/Wa 1341/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy [...]

IV SA/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka

II OSK 2449/13 - Wyrok NSA z 2013-10-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. J. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi W. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego z dnia[...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Gd 113/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   90