Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

I SA/Wa 3061/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 618/13

II OZ 549/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

I SA/Wa 6/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1458/07

I OZ 112/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi kuratora spadku W. F. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Gdań...

VII SA/Wa 967/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi A. G. na Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie niewykonania wyroku

III SA/Wr 310/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt [...]

II SA/Wr 569/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi M. F. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA we Wrocławiu (sygn.akt II SA/Wr 170/0

II SA/Ol 702/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądam...

V SA/Wa 1962/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za tłumaczenie w sprawie ze skargi A. Al. na niewykonanie przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyroku WSA w Warszawie z 16 listopada 2005 r. o sygn. akt V SA/Wa 650/05 z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a.
1   Następne >   +2   +5   +10   100