Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 549/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

I SA/Wa 6/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1458/07

VII SA/Wa 967/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi A. G. na Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie niewykonania wyroku

III SA/Wr 310/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt [...]

II SA/Wr 569/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi M. F. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA we Wrocławiu (sygn.akt II SA/Wr 170/0

I SA/Wa 210/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-20

Wniosek J.P. o wstrzymanie wykonania postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 210/09 odrzucającego skargę J.P. o wymierzenie Ministrowi Skarbu Państwa grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 703/03

III SA/Wr 311/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt III SA/Wr [...]

II OZ 551/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04 postan...

II OZ 550/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

I OSK 1005/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. R. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 33/07 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.
1   Następne >   +2   +5   7