Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-05

Skarga na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I SA/Wa 1163/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 170/15

I SA/Wa 1019/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi J. J., M. J., A. J. i S. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 199/14

I SA/Wa 1567/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

Sprawa ze skargi N.L., Z.B., M. K., J. K., A. K., M.K., M. O., M. O., R.K., K. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta Miasta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 431/12

I SA/Wa 1264/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi T. O. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 775/15

I ONP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11

I SA/Wa 965/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi J. K. i E. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 900/16

I SA/Wa 863/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

Sprawa ze skargi W. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 568/16

I SA/Wa 1211/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi M. F., M. F., J. D., A. F., A. F. i E. T. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 617/16

I SA/Wa 1212/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi M. F., M. F., J. D., A. F., A. F. i E. T. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 618/16
1   Następne >   +2   +5   +10   17