Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II FW 2/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Wniosek M. T. o wyłączenie sędziów WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi M. T., sygn. akt I SA/Sz 201/12 o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt 201/12, oddalającego skargę M. T. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt I SA/Sz 577/11, przez Starostę P.

I SA/Wa 1620/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi R. R. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 219/12

I SA/Wa 1543/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi W. L. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 683/14

I SA/Wa 2172/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-02

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 72/12

I SA/Wa 2096/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi A. T., R. A., E. S., J. A., I. A., J. A. i Z. A. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 714/16

I SA/Wa 2008/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi K. W. i E. V. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 192/15

I SA/Wa 1618/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi K. G., A. O. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 651/15

II SA/Go 1137/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-08

Sprawa ze skargi W.S. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 19/16 I. odrzuca skargę na niewykonanie punktu V wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 19/16, II. w pozostałym zakresie

I OSK 2229/17 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m. st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 829/15

I SA/Wa 1600/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi A. T. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 433/16
1   Następne >   +2   +5   +10   18