Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 341/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na pismo Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Gminy M. ...

I OZ 883/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 1042/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 1042/14 odrzucające skargę kasacyjną S. J.

I OZ 882/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 1041/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 1041/14 odrzucające skargę kasacyjną S. J.

III SA/Lu 556/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego

III SA/Łd 1168/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 3 Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, § 3 pkt 1 Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, § 3 pkt 2 Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, § 3 pkt 4 Załącznika Nr 1, Nr 3, § 3 pkt 5 Załącznika Nr 2, § 3 pkt 3 Załącznika Nr 4, Nr 5, § 5 pkt 7 Załącznika Nr 6, § 3 pkt 5 i pkt 6 Załącznika Nr