Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 475/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych i niespełnienia obowiązku informacyjnego

I OZ 912/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 971/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych osobowych

I OZ 711/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału (...) WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 1320/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie ochrony danych osobowych postanowił: odmówić B. M. dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

II SA/Bk 343/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-11

Sprawa ze skargi M. S. na pismo Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU w W. Oddział w B. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji dotyczącej polisy ubezpieczeniowej

II SA/Wa 1540/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Wniosek T. S. o przekazanie sprawy ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] do rozpoznania innemu sądowi administracyjnemu

I OZ 709/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku z 11 marca 2013 r. o udostępnienie akt postępowania administracyjnego

II SA/Wa 86/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   16