Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Kr 37/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Wniosek M.B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy N. za brak przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie skargi na bezczynność wraz z odpowiedzią na skargę

II SAB/Wa 7/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SO/Wa 42/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 44/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K.

II SAB/Wa 113/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Ol 3/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-15

Wniosek I.Ż. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

II SO/Po 8/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-15

Wniosek J. K. o wymierzenie grzywny W. Kuratorowi Oświaty w P. w związku z nieprzekazaniem skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę do Sądu

II SAB/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-04

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 39/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-13

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

II SAB/Wa 192/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

Wniosek B. W. o uzupełnienie postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku B. W. o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   9