Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Ol 17/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek S.P. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w O. za nieprzekazanie akt

II SAB/Lu 36/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Apelacyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

II SA/Kr 294/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zwrotu podania

IV SAB/Wr 20/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 74/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Przedsiębiorstwa [...]S.A. z siedzibą w O. I. zobowiązuje Przedsiębiorstwo [...] S.A. z siedzibą w O. do udzielenia informacji publicznej z wniosku A.K. w terminie do 30 dni; II. zasądza od Przedsiębiorstwa[...] S.A. z siedzibą w O. na rzecz skarżącego A.K. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 1517/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej

II SAB/Kr 50/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. I. zobowiązuje Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. do rozpoznania wniosku skarżącego F. L. z daty 30 sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. odmawia wymierzenia Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. grzywny; IV. zasądza od Dyrektora Zarządu Infrastru...

II SA/Lu 246/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika '[...]' z udziałem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji prasowej

II SAB/Kr 120/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   21