Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Po 18/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

IV SA/Po 652/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 628/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 59/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z [...] września 2014 r., odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

II SAB/Wa 295/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. działek o nr ewidencyjnych [...] położonych w W. R.)

IV SAB/Gl 80/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SAB/Gl 80/16

II SAB/Kr 402/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2