Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1414/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

VI SA/Wa 2112/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 1341/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1334/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2802/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1171/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1916/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 991/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi H. S. i T. S. na pismo Ministra Zdrowia w przedmiocie skargi na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego skierowania na leczenie uzdrowiskowe

VI SA/Wa 971/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Skarga W. w W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 1619/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia że w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego ustawodawstwo polskie nie jest właściwe
1   Następne >   +2   +5   +10   23