Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Po 891/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Po 892/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1309/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1357/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1443/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

IV SA/Gl 962/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1310/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1281/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1308/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczn...

III SA/Kr 1288/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-04

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
1   Następne >   +2   +5   +10   12