Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o uznaniu zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione;

I SA/Sz 84/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

V SA/Wa 1532/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych;

II GZ 127/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ; nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

III SA/Po 375/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległości z tytułu nieuiszczonych składek

I SA/Go 1252/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

I SA/Go 1255/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GW 42/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych ...

V SA/Wa 1085/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100