Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1582/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie zarzutów egzekucyjnych,

I SA/Kr 1580/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne,

I SA/Kr 1509/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie określenia wysokości nienależnie pobranej dotacji

I SA/Kr 1063/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Kr 769/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

I SA/Kr 1459/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zwrotu dotacji,

I SA/Kr 1304/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-12

skarg 'M' Spółka z o.o. w T., na decyzje SKO, w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji,

I SA/Kr 1063/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Kr 232/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Kr 1643/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi Centrum 'Ż' sp. z o.o. w Ł. na decyzje SKO w przedmiocie zwrotu dotacji
1   Następne >   +2   6