Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SO/Wa 15/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału [...]- Komisji [...] Oddziała w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 163/15

II SO/Wa 90/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 176/15

II SA/Wa 1788/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk (spr.) Sędzia WSA Janusz Walawski Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 17 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zarządzenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie usunięcia braków formalnych pytania prawnego WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 1788/08 pos...

II SA/Wa 2015/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 1712/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia kopii dokumentów

II SO/Wa 86/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek M. M. o wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt w sprawie II SAB/Wa 170/15

II SA/Wa 112/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

Zażalenie na zarządzenie Z-cy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 112/08 i zażalenia z dnia 16 sie...

I OZ 500/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia danych

II SAB/Wa 1098/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Instytutu Pamięci Narodowej Komisji [...], Oddział w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku , (dot. IPN [...] W. A.)

I OZ 802/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   27