Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 1706/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

III SA/Po 953/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-21

Sprawa ze skargi spółki A w P. na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny projektu nr [...]

V SA/Wa 1776/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia kwoty odsetek należnych do zwrotu oraz odmowy ich umorzenia w całości;

V SA/Wa 200/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie odmowy przyznania części dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

I SA/Sz 112/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności ONW na 2009 r.

V SA/Wa 1657/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 1597/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Po 385/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 2371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dofinansowania projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 438/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich dla gospodarstwa niskotowarowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100