Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 1706/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 743/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

II GSK 423/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GSK 431/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 476/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

II GSK 734/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Gminy S. na informację Ministra Rozwoju Regionalnego nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs nr [...]

II GZ 341/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi 'B.' Spółki z o.o. w B. na informację [...] Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w O. , nr [...] w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

II GSK 2365/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję D. Z. O. R. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II GSK 468/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu pokrycia części kosztów kwalifikowanych

II GZ 166/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
1   Następne >   +2   +5   +10   100